Karpacz

Centrum Informacyjne KPN mieści się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze. Jedną z funkcji budynku jest zachowanie i udostępnienie turystom zabytku tradycyjnego budownictwa regionalnego. W Centrum można zwiedzić ekspozycję geologiczno-geomorfologiczną oraz Ogród Ziół i krzewów karkonoskich i Domek Laboranta.

Zwiedzając ekspozycję można zapoznać się z niezwykle ciekawą budową geologiczną i unikatowymi formami terenu, jakie możemy podziwiać we wschodnich Karkonoszach. Wyruszając na spacer po Ogrodzie ziół i krzewów karkonoskich oraz zwiedzając ekspozycję w Domku Laboranta poznają Państwo fascynującą historię karkonoskich laborantów i zobaczą na żywo ponad 100 gatunków roślin leczniczych Karkonoszy.

Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego
ul. Leśna 9, 58-540 Karpacz
telefon: +48757000008
email: cikpn@kpnmab.pl
www.cikpn.kpnmab.pl

Sowia Dolina położona jest na południowy wschód od Karpacza. Rozciąga się od Szerokiego Mostu na północy aż po Przełęcz Sowią (1164 m n.p.m.) na południu. Górna część dolin położona jest na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego.

Sowia Dolina to głęboko wcięta w łupki krystaliczne, bardzo stroma dolina porośnięta lasem regla dolnego. Oddziela ona Czarny Grzbiet od Kowarskiego Grzbietu. Różnica wzniesień doliny na długości 3,0 km wynosi 450 m. Najatrakcyjniejsza turystycznie jest środkowa część doliny w przewężeniu pomiędzy Buławą i Granatami oraz najwyższe partie leżące na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, w których płyną Płóknica i Niedźwiada. Dolną częścią doliny płynie Płomnica. Dolina posiada wysokie walory krajobrazowe i florystyczne z uwagi na występowanie tu wielu gatunków typowo górskich. Dolina pod względem geologicznym jest jednym z ciekawszych miejsc w Karkonoszach. Występują tu rzadkie minerały jak granaty, tzw. piropy i anatazy oraz rudy miedzi i ołowiu ze śladami złota.

Czarny Grzbiet położony jest w północno-wschodniej części Karkonoszy, około 4 km na południe od Karpacza. Rozciąga się między Przełęczą pod Śnieżką (1394 m n.p.m.) na zachodzie a Przełęczą Sowią (1164 m n.p.m.) po wschodniej stronie. Szczytową partią grzbietu przechodzi granica między Polską a Czechami.

Najwyższym wzniesieniem Czarnego Grzbietu, Karkonoszy i całych Sudetów jest Śnieżka, drugim Czarna Kopa (1407 m n.p.m., czes. Svorová hora). Od stożka Śnieżki ciągnie się ku wschodowi wyrównany grzbiet z niewielką kulminacją Czarnej Kopy, od której stromo schodzi poprzez Średnią Kopę w kierunku Przełęczy Sowiej. Północne zbocze stromo opada do doliny Łomniczki oraz Sowiej Doliny.

źródło: www.e-karpacz.pl

źródło: www.e-karpacz.pl

Okazała, jedna z najpiękniejszych grup skalnych w Karkonoszach. Składa się ona z 3 skał granitowych o wys. do 25m. Pielgrzymy położone są we wschodniej części Śląskiego Grzbietu, na jego północno-wschodnim zboczu, na wysokości 1204 m n.p.m., na południe od Borowic. Ze szczytu skał rozciąga się malowniczy widok na Śnieżkę. Obok Pielgrzymów przebiega żółty szlak wiodący z Karpacza na Słonecznik.

Kocoł_Łomniczki._mit

Kocioł Łomniczki to najgłębszy (około 300 m) karkonoski kocioł pochodzenia lodowcowego, utworzony u podnóża Równi pod Śnieżką.

Kocioł ma kształt rozległej niszy, która podcina wschodnie zbocze Równi pod Śnieżką i północno-zachodnie zbocze Śnieżki. Wysokość ścian kotła wynosi 100 m. Dno kotła znajduje się na wysokości 1100-1150 m n.p.m. W zachodniej części kotła Jarem Łomniczki spada system kaskad na Łomniczce, tworząc Wodospad Łomniczki. Jest to najdłuższy (300 m) ciąg kaskad w polskich Karkonoszach. Kocioł charakteryzuje się licznymi spływami gruzowymi, w 2011 r. były tam widoczne ślady 23 takich spływów. Na ścianie kotła usytuowano symboliczny cmentarz ludzi związanych z Karkonoszami, którzy zginęli w górach. Obszar kotła objęty jest ścisłą ochroną. Już w 1933 utworzono tu rezerwat przyrody.

Przez kocioł prowadzi czerwony szlak turystyczny z Karpacza na Równię pod Śnieżką – fragment Głównego Szlaku Sudeckiego. Kocioł Łomniczki stanowi zimą bardzo niebezpieczne miejsce ze względu na duże zagrożenie lawinowe. Z tego powody zimą szlak turystyczny prowadzący przez kocioł jest zamknięty. W pobliżu górnej krawędzi kotła na Równi pod Śnieżką położone jest schronisko turystyczne Śląski Dom (Schronisko pod Śnieżką), poniżej kotła znajduje się schronisko „Nad Łomniczką”.

Równia pod Śnieżką

źródło: www.e-karpacz.pl

Równia pod Śnieżką (1350–1450 m n.p.m.) – płaskowyż w Karkonoszach. Równia rozciąga się na powierzchni 9 kilometrów kwadratowych po polskiej i czeskiej stronie, na wysokości od 1350 do 1440 metrów n.p.m. Większa części równi porośnięta jest kosodrzewina i pokryta torfowiskiem. Tutaj swój bieg zaczynają Łomniczka, Łomnica, Upa oraz Biała Łaba. Teren objęty jest ścisłą ochroną, przecinają się tutaj szlaki prowadzące ze Szklarskiej Poręby na Śnieżkę, czyli tzw. Główny Szlak Sudecki oraz z Karpacza.

Położona na wierzchowinie Śląskiego Grzbietu i rozciągająca się po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy, na wysokości od 1350 m do 1450 m n.p.m. Popodcinana jest kotłami polodowcowymi: Kotłem Małego Stawu od strony północno-zachodniej, Białym Jarem od strony północnej, Kotłem Łomniczki od strony wschodniej, Kotłem Upy (czes. Úpská Jáma) od południowo-wschodniej strony. Od zachodu wcina się w nią Dolina Białej Łaby. Większą część równi zajmują torfowiska z kosodrzewiną. Znajdują się tu torfowiska wysokie osiągające średnicę 50 metrów. W najszerszym miejscu, które jest najbardziej podmokłe, równia ma prawie 3 km długości. Nad równią wznoszą się kopulaste wierzchołki: Śnieżka (1602 m), Smogornia (1489 m) po polskiej stronie, a po stronie czeskiej Studniční hora (1554 m) i Luční hora (1555 m).

źródło: www.e-karpacz.pl

Schronisko Dom Śląski – źródło: www.e-karpacz.pl

Schronisko Dom Śląski stanowi ostatni przystanek na trasie Karpacz – Śnieżka i innych szlakach prowadzących na najwyższą górę Sudetów. Historia Śląskiego Domu jest nieco burzliwa. W XIX wieku zbudowano po stronie polskiej pierwszy budynek przeznaczony dla turystów, który miał być konkurencją dla schroniska znajdującego się po południowej stronie gór, wówczas habsburskiej. Domniemywa się, że pierwszym pożar, którego wynikiem było całkowite spłonięcie zabudowań, można przypisać właścicielowi konkurencyjnego schroniska. Już w 1904 wybudowano, na dawnym miejscu, kolejny budynek. Obecny kształt schronisko Dom Śląski przyjęło w 1922 roku. Schronisko przyjęło kształt typowy dla niemieckich budowli tego typu, a wnętrze zostało zaprojektowane w stylu alpejskim. Początkowo przeznaczone było dla około 100 gości, w tej chwili dysponuje 72 miejscami noclegowymi i około 150 miejscami konsumpcyjnymi w głównej sali schroniska.

Przy schronisku znajduje się najwyżej położony Ośrodek Narciarstwa Biegowego. Wytyczone zostały trasy, z których najdłuższa ma 14 kilometrów. Schronisko dysponuje wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, oraz wyszkoloną kadrą instruktorską. W schronisku organizowane są również obozy dla dzieci i młodzieży. W pobliżu schroniska uprawia się również narciarstwo zjazdowe, można korzystać z systemu narciarskiego Kopy. Latem schronisko staje się stacją tranzytowa dla turystów udających się na Śnieżkę.

Kocioł Małego Stawu w Karkonoszach

źródło: www.e-karpacz.pl

Kocioł Małego Stawu – kocioł polodowcowy w Karkonoszach. Znajduje się w środkowo-wschodniej części Karkonoszy, u wschodniego krańca Śląskiego Grzbietu. Podcina on północno-wschodnie zbocza Smogorni (1489 m n.p.m.) i Równi pod Śnieżką (1400 m n.p.m.). Jego ściany są wysokie na około 200 m. Dno znajduje się na wysokości 1183 m n.p.m.

Na dnie kotła powstało jezioro Mały Staw. Jezioro jest drugim co do wielkości i chyba najbardziej malowniczym jeziorkiem w Karkonoszach. Mały Staw położony jest na wysokości 1183 m npm., zajmuje 2.9 hektara powierzchni i jest głęboki na ok. 7 metrów. Jego czystą wodę zamieszkuje m. innymi wirek słodkowodny, który jest reliktem epoki lodowcowej.

Kocioł Małego Stawu położony jest w środkowej części Karkonoszy u podnóża Równi pod Śnieżką i Smogorni (1489 m npm.). Jego wysokie na 200m zbocza z kilkoma żlebami schodzą wprost do Małego Stawu. Przy Małym Stawie położone jest schronisko Samotnia. Najłatwiej dojść do Małego Stawu szlakiem niebieskim prowadzącym z Karpacza na Śnieżkę. W zimie Kocioł Małego Stawu stanowi niebezpieczne miejsce z powodu schodzących tutaj licznie lawin.

źródło: www.e-karpacz.pl

źródło: www.e-karpacz.pl

Słonecznik to jedna z najpiękniejszych i najbardziej znanych grup skalnych w Karkonoszach. Góruje nad Karpaczem Górnym i okolicą, i jest najlepiej widoczną skałą w Karkonoszach.

Ma kształt grzędy złożonej z kilku silnie spękanych baszt graniowych o wysokości 12,5m.

Z tą skałą związane były liczne legendy i stare nazwy. Jedna z nich  to „Poledni Kamen, Południowy Kamień” nazwa wzięła się stąd, iż niegdyś  Słońce wskazywało mieszkańcom podgórskich wiosek południe. Inna nazwa to Diabelski Kamień, wzięta się od kształtu jednego z filarów, który przypomina wykutą ludzką postać, a raczej diabelską. Legenda głosi iż diabeł, chciał zasypać Kotlinę Jeleniogórską i dopiero bicie dzwonów na Anioł Pański przemieniło czarta w ogromny kamień. Dawniej lokalizowano tu siedzibę Ducha Gór.

Spod Słonecznika roztacza się piękny widok na wsch. i północno – wschodnią część Karkonoszy i miejscowości Borowice i Przesieka.

Śnieżka źródło: www.e-karpacz.pl

źródło: www.e-karpacz.pl

Śnieżka – najwyższy szczyt Karkonoszy (1602 m n.p.m.)  i zarazem całych Sudetów. Charakterystyczna piramida pokryta rumowiskiem skalnym – gołoborze, będącym efektem wietrzenia mrozowego. Wznosząca się ponad 200 m nad okoliczne grzbiety Śnieżka posiada niezwykle surowy klimat – średnio przez 200 dni w roku temperatura spada poniżej zera, często wiejące, porywiste wiatry przekraczają prędkość 30 m/s, a przez większą część roku sam szczyt tonie w chmurach.

Na szczycie barokowa kaplica pod wezwaniem św. Wawrzyńca – patrona przewodników z XVII wieku, w której każdego roku w dniu 10 sierpnia, odprawiana jest uroczysta msza święta. Pierwsze schronisko wybudowano 1850 r., po stronie czeskiej 1868. W 1900r wybudowano obserwatorium meteorologiczne, a w 1948 doprowadzono kolej krzesełkową z Pecu pod Śnieżką. Obecnie schronisko i obserwatorium zostało udostępnione do zwiedzania, mieści się w budynku w kształcie trzech spodków. Ze szczytu rozległa panorama.

źródło: www.e-karpacz.pl

źródło: www.e-karpacz.pl

Na przełomie XIX i XX wieku w związku z popularyzacją zimowych zawodów sportowych budowano pierwsze skocznie ze śniegu. Skoczkowie uzyskiwali na nich odległości w granicach kilkunastu, dwudziestu kilku metrów. W roku 1912 w okolicach obecnego hotelu Orlinek wzniesiono pierwszą drewnianą skocznię, na której w 1914 r. wykonano rekordowy skok na odległość 38,5 m. W 1946 roku rozpoczęto pierwsze prace budowlane nad nową skocznią z drewna w Karpaczu, pracami kierował słynny narciarz i olimpijczyk Stanisław Marusarz. Oddał on pierwszy skok na nowym obiekcie 1 stycznia 1947 roku. W 1979 roku wybudowano nową skocznię na metalowym szkielecie. W roku 2000 Orlinek został ponownie przebudowany w związku z przygotowaniami do organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym w 2001 r. odbywające się w Karpaczu.

Obecnie skocznia narciarska Orlinek o punkcie krytycznym k-85 uzyskała homologację FIS. Rekord skoczni należy do Adama Małysza, który ustanowił go podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Skokach Narciarskich w 2004 roku, oddając skok na odległość 94,5 m.

W sezonie letnim skocznia wykorzystywana jest jako centrum sportów ekstremalnych do skoków na bungee, zjazdów na linach i zorbingu oraz jako punkt widokowy.

OŚRODEK SPORTÓW EKSTREMALNYCH „ORLINEK” w Karpaczu (park linowy)

W ofercie:

  • KOLEJKA TYROLSKA – Najdłuższy w Polsce zjazd kątowy na bloczkach po linach stalowych o długości 250 metrów z wysokości 40 metrów.
  • ŚCIANA WSPINACZKOWA – Wysokość 25m, trzy drogi u różnej skali trudności – wspinaczka z asekuracja odgórną, uczestnicy asekurowani są przez instruktora.
  • ZJAZDY PIONOWE – Zjazd w wolnym zwisie (tzw. „lufa”) na linie alpinistycznej z 40 metrowej skoczni, z asekuracją odgórną.
  • MOSTY WISZĄCE – Mosty „tybetańskie” rozpięte pomiędzy podporami skoczni – 10 elementów o różnym kształcie i konfiguracji zapięte w ciąg przeszkód o różnej skali trudności, znajdujące się na wysokości od 5 do 20m nad ziemią.
  • WAHADŁO MAŁE – Zapierająca dech w piersi „huśtawka” dla dzieci i dorosłych, rozpięta pomiędzy podporami skoczni na wysokości 12m.
  • WAHADŁO DUŻE – Atrakcja tylko dla „dużych chłopców” (chociaż więcej kobiet z tego korzysta). Potężna, extremalna przygoda dla ludzi o mocnych nerwach. Wszystko tutaj jest duże – duża wysokość, duża prędkość, duże przeciążenia, duże emocje…
  • SKOKI BUNGEE – Skoki na bungee to bezsprzecznie jeden z najpopularniejszych sportów extremalnych. Ci, którzy skoczyli są nieziemsko podekscytowani. Bungee to solidny zastrzyk adrenaliny.

Kontakt:
kontakt@quasar.net.pl
tel/fax 75 64 37 099
Jerzy Borys 503 158 607
Ewa Borys 507 059 077

Miejscowości w Karkonoszach

Szklarska Poręba - miasto pod Szrenicą. Szklarska Poręba to znany ośrodek narciarski i turystyczny. Mnóstwo atrakcji a do tego Karkonosze i Góry Izerskie w pobliżu.

 

Karpacz - miasto pod Śnieżką - najwyższym szczytem Karkonoszy. Zaprasza zima narciarzy na liczne trasy zjazdowe, a latem turystów na górskie szlaki.

 

Jakuszyce, a zwłaszcza Jakuszycka Polana, są najbardziej znane wśród narciarzy biegowych w Polsce. Rozgrywane są tutaj różne imprezy w tej dziedzinie np Bieg Piastów czy Puchar Świata.

 

Piechowice leżą u podnóży gór, między Karkonoszami i Górami Izerskimi. Piechowice to Pałac Pakoszów, Wodospad Szklarki, Huta Julia, Śnieżne Kotły, to idealne miejsce na wczasy na rowerze.

 

Michałowice to część miasta Piechowice, położona u stóp Karkonoszy. Największa atrakcja: Złoty Widok i Kociołki Wietrzeniowe.

 

Jagniątków to część miasta Jelenia Góra. Z Jagniątkowa wiedzie wiele szlaków turystycznych: na pobliski Zamek Chojnik, do Czarnego Kotła Jagniątkowskiego czy na Śnieżne Kotły.

 

Zachełmie to mała wioska turystyczna leżąca na Pogórzu Karkonoskim w gminie Podgórzyn.

 

Przesieka to turystyczna, podgórska miejscowość leżąca pomiędzy Jelenią Górą i Karpaczem. Największą atrakcją Przesieki jest Wodospad Podgórnej.

 

Borowice to cicha, spokojna miejscowość wypoczynkowa leżąca niedaleko Karpacza. W Borowicach działa wyciąg narciarski i trasa zjazdowa (700 m).

 

Sosnówka to malowniczo położona wioska w gminie Podgórzyn między Karpaczem a Cieplicami. Atrakcje: Kaplica Św. Anny na Grabowcu, Zbiornik Sosnówka, szlaki turystyczne w Karkonosze.